Реч директора

 

Поштовани ђаци и родитељи,

 

     Бити на челу основне школе у било ком времену и било ком друштву представља велики изазов, али и обавезу и одговорност.

    Императив времена је да школа постане занимљива, привлачна и подстичућа за ученика, инспиративна за наставника. Мисија наше школе је да подиже ефикасност и квалитет наставе, да подстиче лични развој ученика у  складу са његовим способностима и могућностима, негује другарство, искреност, хуманост и толеранцију. Подстиче лични и колективни развој свих запослених у школи, развија свест о правима и одговорностима, негује међусобно разумевање и уважавање.

    Тежимо да кроз партнерски однос наставника, ученика и родитеља, коришћењем савремених наставних метода и средстава, створимо привлачну и ефикасну школу у којој ће деца имати услове за правилан развој.

     Томе доприноси перманентно стручно усавршавање, опремање и естетско уређење школе.

 

                                                                                              Директор школе

                                                                                              Ана Вјетровић

Saturday the 22nd. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић