Наставни кадар

 

 

Директор школе: Ана Вјетровић

Наставни кадар:

 • Вера Јоцовић - наставник српског језика
 • Бранка Зејак- наставник енглеског језика и грађанског васпитања
 • Мирзета Хаџибрахимовић - наставник биологије
 • Данијела Татовић - наставник музичке културе
 • Слободан Поповић - наставник математике
 • Драган Гудурић - наставник историје
 • Наташа Бучевац - наставник физичког васпитања
 • Александар Мутавџић - наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
 • Весна Миливојевић - наставник ликовне културе
 • Босиљка Шапоњић - професор разредне наставе
 • Марица Вуковић - професор разредне наставе
 • Мила Боранијашевић - наставник физике
 • Дијана Милановић - наставник географије
 • Ивана Брајовић - професор разредне наставе
 • Александар Вучићевић - наставник хемије
 • Цмиљка Маринковић - наставник музичке културе
 • Никола Џамбасевић - наставник верске наставе


Ваннаставно особље:

 • Мирела Хаџибрахимовић - психолог
 • Зоран Васојевић - секретар
 • Љиљана Јаџић - шеф рачуноводства
 • Цмиљка Маринковић - библиотекар
 • Мирко Поповић - спремачица
 • Младен Чакаревић - ложач/домар
 • Милева Ђенадић - спремачица
 • Љубо Обућина - помоћни радник
 • Милена Живковић - спремачица
Thursday the 1st. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић