Наставни кадар

 

 

Директор школе: Ана Аранитовић

Наставни кадар:

 • Сања Гагричић - наставник српског језика
 • Бранка Зејак- наставник енглеског језика 
 • Мирзета Хаџибрахимовић - наставник биологије 
 • Невена Ивковић - наставник музичке културе
 • Слободан Поповић - наставник математике
 • Невена Ивковић - наставник историје
 • Наташа Бучевац - наставник физичког и здравственог васпитања
 • Александар Мутавџић - наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
 • Весна Миливојевић - наставник ликовне културе
 • Босиљка Шапоњић - професор разредне наставе
 • Марица Вуковић - професор разредне наставе
 • Мила Боранијашевић - наставник физике
 • Филип Бјелић - наставник географије и грађанског васпитања
 • Ивана Брајовић - професор разредне наставе
 • Александар Вучићевић - наставник хемије
 • Цмиљка Маринковић - наставник музичке културе
 • Никола Џамбасевић - наставник верске наставе


Ваннаставно особље:

 • Мирела Хаџибрахимовић - психолог
 • Зоран Васојевић - секретар
 • Љиљана Јаџић - шеф рачуноводства
 • Цмиљка Маринковић - библиотекар
 • Мирко Поповић - чистачица
 • Младен Чакаревић - ложач/домар
 • Милева Ђенадић - чистачица
 • Милинко Корићанац - помоћни радник
 • Милена Живковић - чистачица
Saturday the 13th. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић