Mladi stvaraoci

  

   Ovde ćete naći radove mladih konstruktora, pesnika, književnika, biologičara, hemičara, matematičara, fizičara, informatičara i drugih mladih i kreativnih stvaralaca.

 

Mladi stvaraoci

 

     Ovo su samo neki od radova koje su učenici osnovne škole "Knezova Raškovića" napravili, napisali, nacrtali, naslikali ili istražili iz nastavnih predmeta u školi.

 ----------------------------Konstruktori

 

     Ovde su radovi učenika iz predmeta tehničkog i informatičkog obrazovanja koje su učenici konstruisali u školi u okviru redovne nastave.

Konstruktori

 

     Oni su svojim radovima pokazali znanje, umeće i veštinu u korišćenju alata i materijala.

Opširnije...

Likovni umetnici

 

Likovni stvaraoci

 

 

 

 

     Koristeći različite tehnike slikanja, boje i materijale, učenici su izrazili svoje umeće, talenat i ideju kroz sliku kao svoj način izražavanja.

   Ovo su samo neki od mnogobrojnih radova učenika iz likovne kulture.    

Opširnije...

Monday the 16th. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић