Polazak u školu

 

     Polazak u školu je jedan od najvažnijih dana u životu deteta i cele porodice. Tom događaju raduju se deca, roditelji, rodbina i prijatelji i učitelji koji željno iščekuju svoje nove đake.

 

Polazak u skolu

 

     Za polazak deteta u 1. razred nije preduslov da dete zna da čita i piše. Mnogo je važnije da li je detetov govorni razvoj na potrebnom nivou za usvajanje pismenosti i kakva je motivacija deteta za učenje čitanja i pisanja.

     Obično se zahteva da dete radi po tempu koji  se od njega traži. To se odnosi na odlaganje svojih potreba, koncentraciju, pažnju, pamćenje, rad po uputstvu kao i iznošenje svog mišljenja. Potrebno je kod deteta razviti moć opažanja, druženja sa ostalom decom kao i značaj igre.

     Da li je dete sposobno za polazak u školu procenjuje psiholog ili pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.

     Škola predstavlja veliku promenu za dete, ali i za celu porodicu. Dete ulazi u novi svet u znanja i navikava se da deli pažnju odraslih sa drugom decom. Uspostavlja nove odnose, uči se pravilnoj komunikaciji i poštovanju pravila ponašanja u školi.

     Šta je najvažnije znati pred polazak deteta u prvi razred?

     *Škola jeste prelazak u „nov svet”, ali se ta promena dešava postepeno, a ne naglo. Detetuu treba ostaviti vremena da se ovoj promeni prilagodi. Novi ritam dana, drugačije vršnjačko okruženje, formiranje novog pojma obaveza - važni su sastavni elementi adaptacije na školu, ali ne treba od deteta očekivati da ih usvoji odmah. Ponekad je potrebno da protekne ceo prvi razred da bi se adaptacija smatrala završenom.

     *Ne treba plašiti dete školom i zahtevati da u klupi sedi mirno, da uvek sluša učiteljicu, da ne ustaje usred časa. Dete će na osnovu stava koji zauzme učiteljica, kao i toga kako se ponašaju druga deca, razumeti šta se od njega očekuje i usvojiti poželjeni obrazac ponašanja.

     *Umesto ulepšavanja:"U školi će ti biti divno, steći ćeš mnogo drugova…" ili onih rečenica koje pokazuju drugu krajnost: "Sada treba samo da učiš" ili "Lako je tebi", detetu treba ponuditi realnu sliku škole. Odnosno, reći mu da škola jeste mesto gde će steći mnogo novih drugova, da će neka od tih prijateljstava možda trajati zauvek, da će doživeti mnogo prekrasnih iskustava ali da škola podrazumeva i određene obaveze koje mu možda neće prijati ali će se od njega očekivati da ih izvršava.

     *Detetu treba pružiti podršku. Potrebno je da dete od roditelja čuje: “Biću uz tebe šta god da se dogodi”, ili: ”Učiniću sve da ti škola bude što manje napor a što više zadovoljstvo”, “Polazak u školu je važan pokazatelj da si još više porastao, i ja se tome radujem”. Na ovaj način, osim podrške, učvršćuje se detetovo samopouzdanje, koje jje od krucijalne važnosti za celi period školovanja.

     *Važno je pratiti detetova raspoloženja, znati kako se oseća i šta takva raspoloženja izaziva, a zatim mu pomoći da promenom svog doživljaja novog sveta u kome se našao, svoja osećanja učini prijatnim.

    *Ne treba opterećivati dete brojnim vannastavnim aktivnostima. Ukoliko je dete imalo neku aktivnost pre škole, ona sada može biti zadržana ali nije preporučljivo da se polaskom u osnovnu školu, detetu nameću još neke velike promeneu ili obaveze. Bolje je sačekati sledeći razred, pa odluku o eventualnoj vannastavnoj aktivnosti doneti, naravno, u saradnji sa detetom.

    *Od samog početka treba usmeravati dete da svoje zadatke obavlja samostalno. Domaće zadatke ne treba raditi umesto deteta. Važno je da dete od prvog dana stvara radne navike. Treba mu pomoći da formira svakodnevni plan rada sa što preciznijom satnicom koja predviđa školske obaveze ali i vanškolske aktivnosti (na primer, treninzi ili rođendanske proslave).

    *Razgovarati sa deteom o svemu što je doživelo u školi. Neka od konkretnih pitanja u razgovoru mogu biti: Koji čas je danas bio najlošiji? Koji čas je bio najbolji? Šta je najzanimljivije što si danas od učiteljice čuo? Sa kim si bio na velikom odmoru? Sa kim si se danas najviše smjeao?... Pritom, treba dosledno insistirati na odgovoru i biti strpljiv budući da će detetu I ovakav način komunikacije biti nov.

    *Nikad ne treba zaboraviti da je UČENIK i dalje DETE. Samo zato što je pošlo u školu, kod deteta neće nestati potreba za igrom ili igračkama, niti za roditeljskom pažnjom. Zato, i kada u školi nije pokazlo sjajno ponašanje ili dobilo najviše ocene, umesto grdnje ili kritike, detetu treba pokazati ispravno, poželjno ponašanje kako bi se neželjene pojave iz korena promenile.

Monday the 16th. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић