Дешавања

11.10.2018.

desavanja-iconПрофесионална оријентација


     Са циљем рада на професионалној оријентацији ученика 7. и 8. разреда реализоване су 11. 10. 2018., 18. 10. 2018. и 25. 10. 2018. радионице на теме: „Интересовања, таленти, способности“, „Како ме виде други“, „Типови учења“ односно „Самоспознаја“, „Аутобиографија кроз интересовања, вредности, способности и жељено занимање“ и „Кључне компетенције за занимања и радни живот“. Циљ реализованих радионица био је да ученици боље упознају себе, али и начин на који их виде други, као и да се упознају са вештинама и компетенцијама потребним за савремени свет рада. Ученици су имали могућност да развију свест о томе ком типу учења припадају и како убудуће треба да уче да би могли да одговоре захтевима занимања за која су заинтересовани. Такође, ученици осмог разреда су обучени за писање радних биографија којима би могли да се пријаве на конкурс за будућа жељена занимања. На овакав начин ученици ће и убидуће бити припремани за свет рада односно за адекватан избор даљег образовања који ће водити укључивању у свет рада.

      У циљу рада на професионалној оријентацији ученика осмог разреда, 08. новембра 2018. године обављен је краћи групни разговор са њима на ту тему, кроз који су они показали познавање самог појма професионалне оријентације. Ученици су изразили жељуи потребу да им се при избору будућег занимања односно адекватне школе коју би похађали у наставку свог образовно-васпитног равоја, помогне. Професионална оријентација ученика је обављена током месеца новембра. Ученицима су задати: инвентар личности – БФИ иТест професионалних интересовања које су самостално попуњавали уз претходно дато прецизно упутство.Уследила је обрада добијених резултата и саветодавни индивидуални разговори са ученицима током месеца децембра.

     Ученици су кроз саветодавне разговоре упућивани на средње школе чији би упис највише одговарао њиховим интересовањима, али и показаним особинама личности. Добили су прецизне информације о образовним профилима који их највише занимају и школама у окружењу које нуде образовањеза дате профиле. Највећа подршка и помоћ је пружена ученицима који су били неопредељени у погледу свог будућег школовања и неинформисани о средњим школама и профилима за које се ученици у њима школују. Неколицини ученика повратна информација о резултатима професионалне оријентације је послужила као додатна потврда њиховим већ донесеним одлукама о предстојећем школовању, што им је улило додатну сигурност и самопоуздање у избору средње школе коју ће уписати.

Tuesday the 17th. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић