Дешавања

25.10.2018.

desavanja-iconЗаштита ученика од насиља и дискриминације


      У оквиру плана превенције злоупотребе дрога код ученика 25. 10 2018. реализована је радионица „Конформизам и злоупотреба психоактивних супстанци“ са представницима свих разреда. Ученици су кроз радионицу научили како да се одупиру притиску вршњака генерално, а у завршном делу радионице посебно са евентуалним притисцима који би се тицали злоупотребе свих психоактивних супстанци. Ученици су показали знање и свест о штетности цигарета, алкохола и дрога у ужем смислу. Посведочили су такође да до сада нису трпели било какве притиске из околине у вези са њиховом употребом. Радионичарски рад су позитивно оценили.

     IMG-5f818a866ce7eb4a8ea64d2571b6f1b1-V     IMG-593387ddf9a8020ec354aaed46124e81-V

   У циљу рада на заштити ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, са представницима свих одељења / разреда, 22. 11. 2018. године реализована је радиониоца „Како видимо себе, како нас виде други, а како ми њих?“ Основни задатак радионице био је да ученици схвате појмове стереотипа, предрасуда и дискриминације, да увиде лоше импликације ових појава како би понашање засновано на њима избегавали, а неговали прихватање разлика међу собом као богатства које треба чувати. Ученици су показали високу мотивисаност и заинтересованост за рад. Добро су разумели своје „задатке“, створили добру атмосферу за рад, размењивали међусобно искууства, знања, мишљења, уверења и ставове. Из свих ових разлога радионица се сматра успешно реализованом.

     IMG-41cb6725756d25840a719e9dcf445276-V     IMG-01283832bc566b6510c503d30c5b9822-V

     IMG-78e576076bdae9e33987692876ddfb9f-V     IMG-12047447435601e2a5706a1f7eda0f66-V

     IMG-cf726c8131234b93d7c35d7fcbd3e1b4-V     IMG-15432094b687c20ca2ac94f44229a345-V

Tuesday the 17th. | © Сва права задржана 2014 | Основна школа „Кнезова Рашковића“ Божетићи | Вебсајт израдио Александар Мутавџић